Vandring

I Lavangen er det tilrettelagt et løypenett med stor variasjon. Noen turer starter ofte fra havnivå og opp i 1000 meters høyde.  Andre går i kulturlandskapet og atter andre i dalsidene med fosser og stryk underveis.  Nord-Norsk natur på sitt beste.

Kommentarer

Dette innlegget er også tilgjengelig på: English, German